Zapraszamy do nauki w Niepublicznym Technikum Zawodowym Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Typ szkoły: Ponadpodstawowa dla młodzieży
Podbudowa: Szkoła Podstawowa

Typ szkoły: Ponadpodstawowa dla młodzieży
Podbudowa: Szkoła podstawowa
Zawód: Kucharz
Czas trwania nauki: 5 lat

Drugi język obcy: rosyjski
Rozszerzenia: historia, język angielski

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji

 1. W zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:
 • oceny jakości surowca;
 • przechowywania żywności
 • przygotowania produktów i stanowiska pracy;
 • obsługi sprzętu gastronomicznego.
 • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów;
 • wydawania dań;
 1. W zakresie kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych:
 • oceniania jakości żywności;
 • planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia;
 • organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej;
 • wykonywania usług gastronomicznych;
 • ekspedycji potraw i napojów.

W programie nauczania zawodowego m.in.:

 • Podstawy gastronomii
 • Przyjmowanie i magazynowanie żywności
 • Przygotowanie dań
 • Wydawanie dań
 • Planowanie żywienia
 • Organizowanie produkcji gastronomicznej
 • Prowadzenie usług gastronomicznych

Miejsca, w których będziesz mógł podjąć pracę

Po ukończeniu nauki w naszej szkole, będziesz posiadać te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza, a ponadto zaplanujesz, zorganizujesz i wykonasz usługi związane z gastronomią, dlatego też znajdziesz zatrudnienie w restauracjach, kawiarniach, barach, hotelach, zajazdach, sanatoriach, domach wypoczynkowych, jadłodajniach, stołówkach. Jak również będziesz przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dodatkowe korzyści z nauki w szkole ZDZ

Podczas nauki w naszej szkole uczniowie, oprócz realizacji zajęć obowiązkowych, wynikających z programu nauczania, uczestniczą w warsztatach i pokazach organizowanych w restauracjach przez kucharzy. Tematyka warsztatów obejmuje m. in. nowoczesną aranżację potraw na talerzu, przygotowanie potraw wegetariańskich i fit, gotowanie zgodne z zasadą Slow Food, kuchnię fusion i elementy kuchni molekularnej, przygotowanie mięs, ryb i warzyw metodą sous vide.

Dodatkowe zajęcia z DIETETYKI obejmują m.in:

 • jak prawidłowo bilansować swoje posiłki,
 • zasady prawidłowego żywienia,
 • jak zmienić dotychczasowe przyzwyczajenia żywieniowe na lepsze,
 • jak dokonywać właściwych wyborów żywieniowych,
 • planowanie diet.