Opłata roczna: 300 zł

Opłaty prosimy regulować:

  • przelewem na konto ZDZ

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego (organ prowadzący)
08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 28  
Nr konta: 20 2030 0045 1110 0000 0046 1950

Tytułem:
Imię i nazwisko ucznia,  
ZSZ_klasa......., opłata za rok szkolny:..........

  • lub w Kasie ZDZ (sekretariat)

 

Kasa jest czynna:
poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00