Zapraszamy do nauki w Niepublicznej Branżowej Szkole I Stopnia o specjalności kucharz

Typ szkoły: Ponadpodstawowa dla młodzieży
Podbudowa: Szkoła Podstawowa
Zawód: Kucharz
Czas trwania nauki: 3 lata
Wpis do ewidencji szkół Urzędu Miasta Siedlce: E.4302-1/5/99 (wpis z urzędu)
Decyzja Kuratora Oświaty o nadaniu uprawnień szkoły publicznej: nr 9/94 z dnia 12 maja 1994r.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach
Organ prowadzący szkołę: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

To szkoła:

 • otwarta na potrzeby ucznia,
 • przyjazna, dająca szeroki spojrzenie na świat, siebie i swoje nieograniczone możliwości,
 • w której pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna rzetelnie przygotowująca do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • w której staramy się łączyć tradycję z nowoczesną ofertą edukacyjną,
 • w której panuje kameralna atmosfera, a małe kilkunastoosobowe klasy sprawiają, że szkoła jest nie tylko placówką dydaktyczną, ale także miejscem dialogu między nauczycielami, uczniami i rodzicami,
 • w której komfortowe warunki umożliwiają indywidualizację procesu nauczania,
 • w której po ukończeniu nauki i zadaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zdobędziesz zawód kucharza

Szkoła kładzie duży nacisk na poziom nauczania przedmiotów ogólnokształcących i języka obcego więc absolwenci mogą swobodnie uzupełnić wykształcenie w Liceum Ogólnokształcącym, Szkole Branżowej II Stopnia lub Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym.
Nie mniejszą wagę przykładamy do pracy wychowawczej. Stała współpraca z rodzicami, spójne i jasno określone cele oraz praca nauczycieli i wychowawców pozwoliły stworzyć atrakcyjny Szkolny System Wychowawczy. Zapewnia prawidłowy rozwój społeczny i emocjonalny uczniów, bezpieczeństwo i sympatyczną atmosferę w szkole.
Absolwenci tej szkoły mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

W zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań uczymy:

 • oceny jakości surowca;
 • przechowywania żywności
 • przygotowania produktów i stanowiska pracy;
 • obsługi sprzętu gastronomicznego.
 • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów;
 • wydawania dań;

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynku szkoły. Nasza pracownia gastronomiczna jest również Ośrodkiem Egzaminacyjnym zatwierdzonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.