Zapraszamy do nauki w Niepublicznej Branżowej Szkole I Stopnia o specjalności fryzjer 
Zobacz na facebooku aktualne informacje o szkołach

Typ szkoły: Ponadpodstawowa dla młodzieży
Podbudowa: Szkoła Podstawowa

Typ szkoły: Ponadpodstawowa dla młodzieży
Podbudowa: Szkoła podstawowa
Zawód: Fryzjer
Czas trwania nauki: 3 lata
Wpis do ewidencji szkół Urzędu Miasta Siedlce: E.4302-1/5/99 (wpis z urzędu)
Decyzja Kuratora Oświaty o nadaniu uprawnień szkoły publicznej: nr 9/94 z dnia 12 maja 1994r.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach
Organ prowadzący szkołę: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Szkoła Branżowa I Stopnia jest najkrótszą (3 lata nauki) i najbardziej efektywną drogą do zdobycia zawodu i przygotowania do samodzielnej pracy. Bogaty program przedmiotów zawodowych oraz duża ilość zajęć praktycznych w bardzo dobrze wyposażonej pracowni fryzjerskiej przy stałym kontakcie z klientami znakomicie przygotowuje ucznia do samodzielnej pracy w salonie fryzjerskim.

Uczymy wszystkich technik fryzjerskich:

  • podstaw fryzjerstwa
  • perfekcyjnego strzyżenia
  • trwałej ondulacji
  • rozjaśniania
  • koloryzacji
  • balejażu
  • stylizacji i pielęgnacji włosów

Szkoła na mocy umowy patronackiej współpracuje z firmą Wella - „liderem świata fryzjerstwa” w zakresie stosowania materiałów fryzjerskich, szkolenia kadry oraz organizacji szkoleń i pokazów dla młodzieży w salonach firmowych.

Szkoła kładzie duży nacisk na poziom nauczania przedmiotów ogólnokształcących i języka obcego więc absolwenci mogą swobodnie uzupełnić wykształcenie w Liceum Ogólnokształcącym, Szkole Branżowej II Stopnia lub Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym.
Nie mniejszą wagę przykładamy do pracy wychowawczej. Stała współpraca z rodzicami, spójne i jasno określone cele oraz praca nauczycieli i wychowawców pozwoliły stworzyć atrakcyjny Szkolny System Wychowawczy. Zapewnia prawidłowy rozwój społeczny i emocjonalny uczniów, bezpieczeństwo i sympatyczną atmosferę w szkole.
Absolwenci tej szkoły mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich) przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.
Zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynku szkoły. Nasza pracownia fryzjerska jest również Ośrodkiem Egzaminacyjnym zatwierdzonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.