L.p.

Przedmiot nauczania

klasa 1

klasa 2

klasa 3

1

Język polski

1

2

2

2

Język angielski

2

1

1

3

Historia

2

   

4

WOS

1

   

5

Podstawy przedsiębiorczości

 

1

1

6

Geografia

1

   

7

Biologia

1

   

8

Chemia

1

   

9

Fizyka

1

   

10

Matematyka

1

2

1

11

Informatyka

 

1

 

12

Wychowanie fizyczne

3

3

3

13

Edukacja dla bezpieczeństwa

1

   

14

Religia

2

2

2

15

GDDW

1

1

1

16

Wychowanie do życia w rodzinie

   

0,5

 

Razem przedmioty ogólnokształcące

18

13

11,5

17

Podstawy fryzjerstwa

2

   

18

BHP

1

   

19

Działalność usługowa Organizacja

   

1

20

Język obcy zawodowy (angielski)

 

1

2

 

Razem przedmioty zawodowe podstawowe

3

1

3

21

Technologia fryzjerstwa

1

4

2

22

Higiena

2

   

23

Stylizacja z rysunkiem zawodowym

 

1

1

24

Materiały fryzjerskie

 

1

1

 

Razem przedmioty zawodowe specjalistyczne

3

6

4

25

zajęcia praktyczne

6

12

13

 

Razem zajęcia praktyczne

6

12

13

 

RAZEM TEORETYCZNE

24

20

18,5

 

RAZEM

30

32

31,5