Zapraszamy do Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia o specjalności kucharz

To szkoła:

 • otwarta na potrzeby ucznia,
 • przyjazna, dająca szeroki spojrzenie na świat, siebie i swoje nieograniczone możliwości,
 • w której pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna rzetelnie przygotowująca nie tylko do egzaminu maturalnego, ale również egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • w której staramy się łączyć tradycję z nowoczesną ofertą edukacyjną,
 • w której panuje kameralna atmosfera, a małe kilkunastoosobowe klasy sprawiają, że szkoła jest nie tylko placówką dydaktyczną, ale także miejscem dialogu między nauczycielami, uczniami i rodzicami,
 • w której komfortowe warunki umożliwiają indywidualizację procesu nauczania,
 • w której po ukończeniu nauki i zadaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zdobędziesz zawód kucharza

 

 • Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia - Kucharz - Plan nauczania
 • lista podręczników
 • rekrutacja

 

 • Niepubliczna Branżowa Szkoła Zawodowa - Kucharz - O Szkole
  Zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynku szkoły.

 

Typ szkoły: Ponadgimnazjalna dla młodzieży
Podbudowa: Gimnazjum lub Szkoła Podstawowa
Zawód: Kucharz
Czas trwania nauki: 3 lata
Wpis do ewidencji szkół Urzędu Miasta Siedlce: E.4302-1/5/99 (wpis z urzędu)
Decyzja Kuratora Oświaty o nadaniu uprawnień szkoły publicznej: nr 9/94 z dnia 12 maja 1994r.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach
Organ prowadzący szkołę: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie