Typ szkoły: Ponadgimnazjalna dla młodzieży
Podbudowa: Gimnazjum
Zawód: Fryzjer
Czas trwania nauki: 3 lata
Wpis do ewidencji szkół Urzędu Miasta Siedlce: E.4302-1/5/99 (wpis z urzędu)
Decyzja Kuratora Oświaty o nadaniu uprawnień szkoły publicznej: nr 9/94 z dnia 12 maja 1994r.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach
Organ prowadzący szkołę: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Szkoła zawodowa jest najkrótszą (3 lata nauki) i najbardziej efektywną drogą do zdobycia zawodu i przygotowania do samodzielnej pracy. Bogaty program przedmiotów zawodowych oraz duża ilość zajęć praktycznych w bardzo dobrze wyposażonej pracowni fryzjerskiej przy stałym kontakcie z klientami znakomicie przygotowuje ucznia do samodzielnej pracy w salonie fryzjerskim.
Bogaty program przedmiotów zawodowych oraz duża ilość zajęć praktycznych w bardzo dobrze wyposażonej pracowni fryzjerskiej przy stałym kontakcie z klientami znakomicie przygotowuje ucznia do samodzielnej pracy w salonie fryzjerskim.
Uczymy wszystkich technik fryzjerskich:

  • perfekcyjnego strzyżenia
  • trwałej ondulacji
  • rozjaśniania
  • barwienia
  • balejażu
  • układania i pielęgnacji włosów

 

Szkoła stale współpracuje z firmą Wella - „liderem świata fryzjerstwa” zarówno w zakresie stosowania materiałów fryzjerskich jak również szkolenia kadry oraz organizacji szkoleń i pokazów dla młodzieży w salonach firmowych.

Absolwenci szkoły zawodowej kontynuują naukę w Liceum Ogólnokształcącym i Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym. Stąd też szkoła kładzie duży nacisk na poziom nauczania przedmiotów ogólnokształcących i języka obcego.
Nie mniejszą wagę przykładamy do pracy wychowawczej. Stała współpraca z Rodzicami, spójne i jasno określone cele oraz bezpośrednia praca nauczycieli i wychowawców pozwoliły stworzyć atrakcyjny i akceptowany przez ogół Szkolny System Wychowawczy. Zapewnia prawidłowy rozwój społeczny i emocjonalny uczniów, bezpieczeństwo i sympatyczną atmosferę w szkole.
Absolwenci tej szkoły mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.
Zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynku szkoły. Nasza pracownia fryzjerska jest również Ośrodkiem Egzaminacyjnym zatwierdzonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.